Acestea sunt:

cele 12 TRADIȚIIale ALCOOLICIILOR ANONIMI

Tradiția 1

Este necesar ca prosperitatea noastră comună să se afle pe primul loc; restabilirea personală depinde de unitatea Comunității AA.

Tradiția 2

Întru atingerea scopului nostru comun, de grup, nu există decât o autoritate fundamentală: un Dumnezeu al iubirii așa cum se poate exprima El în conștiința noastră de grup. Liderii noștri sunt doar servitori de încredere; ei nu guvernează.

Tradiția 3

Singura cerință pentru a deveni membru AA este dorința de a înceta băutul.

Tradiția 4

Este bine ca fiecare grup să fie autonom în toate privințele, cu excepția chestiunilor care afectează alte grupuri sau AA în ansamblu.

Tradiția 5

Nici un grup nu are alt scop primordial unic decât să transmită mesajul său alcoolicului care mai suferă.

Tradiția 6

Este foarte necesar ca nici un grup AA să nu sprijine, să nu finanțeze și să nu intituleze ca AA nici un alt organism, înrudit sau nu cu Alcoolicii Anonimi, ca nu cumva problemele de bani, proprietate sau prestigiu să ne distragă de la obiectivul nostru primordial.

Tradiția 7

Este bine ca fiecare grup AA să se autofinanțeze după nevoi și să refuze contribuții din afară.

Tradiția 8

Este important ca Alcoolicii Anonimi să rămână mereu neprofesioniști, dar centrele noastre de servicii pot angaja personal calificat.

Tradiția 9

Este bine ca AA, ca și comunitate, să nu aibă o organizare strictă vreodată, dar putem constitui consilii sau comitete de servicii direct responsabile față de cei în slujba cărora se află.

Tradiția 10

Comunitatea AA nu exprimă nici o opinie referitoare la vreun subiect exterior; este foarte important ca numele AA să nu fie amestecat niciodată în controverse publice.

Tradiția 11

Politica noastră de relații publice se bazează mai degrabă pe atragere decât pe reclamă; ne este întotdeauna necesară păstrarea anonimatului personal la nivel de presă, radio*, film*

Tradiția 12

Anonimatul este baza spirituală a tuturor tradițiilor noastre și ne reamintește neîncetat să plasăm principiile deasupra personalităților.