TRADIŢIA 10

"Comunitatea AA nu exprimă nici o opinie referitoare la vreun subiect exterior; este foarte important ca numele AA să nu fie amestecat niciodată în controverse publice."

De la întemeierea sa, Comunitatea Alcoolicilor Anonimi n-a fost divizată, niciodată de nici o controversă majoră. Într-o lume plină de conflicte, niciodată AA-ul nu a luat poziţie publică, faţă de nici o chestiune. Însă, aceasta nu este o virtute cîştigată. Aproape că s-ar putea spune că ne-am născut cu ea, căci, după cum a declarat un membru vechi "practic, eu n-am auzit niciodată vreo discuţie înfocată, pe teme politice, religioase sau de reformă, între membrii AA. Cîtă vreme nu purtăm discuţii contradictorii pe aceste teme între noi, este lucru sigur că nu vom face aceasta, nici la nivel public."

Parcă dintr-un instinct profund, am ştiut, de la bun început că indiferent de genul provocării, nu trebuie să luăm partea nimănui în nici o controversă, nici măcar pentru o cauză dreaptă. Întreaga istorie a omenirii ne pune la dispoziţie spectacolul naţiunilor şi grupărilor sfîşiate, pînă la urmă, din cauză că au fost proiectate pentru controversă sau ademenite în ea. Altele s-au dezintegrat din cauza convingerii lor că numai ele aveau dreptate şi au încercat să impună restului omenirii aceste "convingeri de aur." În vremurile noastre, am văzut milioane de oameni murind în războaie politice şi economice, deseori provocate de diferenţe religioase sau rasiale. Trăim în iminenta posibilitate a unui nou holocaust care să determine cum să fie guvernaţi oamenii şi cum să fie împărţite între ei produsele naturii şi truda. Acesta este climatul în care s-a născut şi - prin îndurarea lui Dumnezeu - a înflorit totuşi, AA-ul.

Să insistăm din nou asupra faptului că aceasta reţinere de a participa la controverse, între noi sau cu alţii, nu trebuie considerată ca o virtute cu totul deosebită şi care să ne facă să ne simţim superiori altor oameni. Nu înseamnă nici că membrii ai Alcoolicilor Anonimi, acum cetăţeni redaţi omenirii, o să dea îndărăt din faţa responsabilităţilor individuale, ca să acţioneze după ceea ce înţeleg ei că ar fi spiritul dreptăţii, în privinţa problemelor vremurilor noastre. Dar, cînd vine vorba despre AA, ca întreg, este o cu totul altă treabă. În aceasta privinţă, nu intrăm în controverse publice, pentru că ştim că Societatea noastră ar pieri, dacă am face-o. Noi privim supravieţuirea şi răspîndirea Alcoolicilor Anonimi ca pe ceva infinit mai important, decît greutatea cuvîntului nostru colectiv referitor la orice altă cauză. Din moment ce recuperarea din alcoolism înseamnă viaţa însăşi pentru noi, este imperios necesar să ne păstrăm întreaga forţă a mijloacelor noastre de supravieţuire.

Aceasta poate suna de parcă alcoolicii din AA au devenit brusc nişte pacifişti şi au format o familie mare şi fericită. Desigur, este departe de a fi aşa. Oameni precum sîntem, ne ciorovăim între noi. Înainte de a ne găsi linia de plutire, AA-ul arată, cel puţin la suprafaţă, ca o neîncetată ciorovăială. Un director de corporaţie, care tocmai votase o investiţie de o sută de mii de dolari, sosea în toiul unui business meeting şi exploda de nervi la ideea cheltuirii a douăzeci şi cinci de dolari pentru timbrele necesare corespondenţei. Displăcîndu-le modul de a conduce treburile grupului din partea cîtorva, jumătate dintre membrii se retrăgeau mînioşi şi formau un alt grup, mai pe placul lor. Membrii mai vechi, ofensaţi pentru o vreme, îşi "luau jucăriile şi plecau." Atacuri pline de amărăciune erau îndreptate împotriva celor suspectaţi de dependenţă mixtă. În ciuda zarvei lor, măruntele noastre dispute n-au reuşit să facă rău AA-ului nici cît e negrul sub unghie. N-au fost decît o părticică din lecţia despre învăţarea traiului şi muncii împreună. Să mai notăm şi că ele s-au purtat aproape întotdeauna pe tema: cum să facem AA-ul mai eficient, cum să facem să fie cît mai bine, pentru cît mai mulţi alcoolici.

Societatea Washingtonienilor, o mişcare a alcoolicilor, fondată la Baltimore acum un secol, aproape că descoperise răspunsul la problema alcoolismului. La început, societatea era compusă doar din alcoolici care încercau să se ajute reciproc. Primii membri prevăzuseră faptul că era mai bine să se dedice acestui unic scop. În multe aspecte, Washingtonienii erau asemănători Alcoolicilor Anonimi de astăzi. Numărul membrilor lor atinsese cifra de o sută de mii. Dacă ar fi fost lăsaţi în pace, să-şi vadă de treabă şi să se concentreze asupra unicului lor scop, poate că ar fi descoperit restul răspunsului. Dar n-a fost să fie aşa. Dimpotrivă, Washingtonienii au permis politicienilor şi reformatorilor, atît alcoolici cît şi ne-alcoolici, să folosească societatea în scopurile lor personale. Abolirea sclaviei, de exemplu, a fost la vremea aceea o controversă politică furtunoasă. Curînd, purtători de cuvînt ai Washingtonienilor luau violent poziţie în public, pe această temă. Poate că societatea ar fi supravieţuit controversei legate de abolirea sclaviei, dar şi-a pierdut orice şansă, din clipa în care s-a hotărît pentru o reformă a obiceiului băutului, al întregii Americi. Atunci cînd Washingtonienii au pornit în cruciada temperanţei, şi-au pierdut complet, în cîţiva ani, eficienţa în ajutarea alcoolicilor.

Alcoolicii Anonimi n-au uitat lecţia dată de Washingtonieni. Studiul eşecului acelei mişcări i-a determinat pe primii membrii AA să ţină Comunitatea departe de controverse publice. Aşa a fost aşezată piatra fundamentală pentru Tradiţia 10: "Comunitatea AA nu exprimă nici o opinie referitoare la vreun subiect exterior; este foarte important că numele AA să nu fie amestecat niciodată în controverse publice."

Intră în contact cu noi

Cluj-Napoca,

Calea Dorobanților 94 sc V ap. 92

: 0747 065495

: help@aaromania.ro

Vreau să primesc informații privind viața AA

Search